Browse Collections (12 total)

Historiografski radovi i izvori

ARH-H.7-converted.pdf

Sadrži izvorne tekstove o povijesti splitske židovske zajednice, prijepise dokumenata i dijelova publikacija koje govore o zajednici ili obrađuju…

View the items in Historiografski radovi i izvori

Javnobilježnički dokumenti

Sadrži kupoprodajne i druge ugovore koje su sklapali članovi obitelji tijekom 19. i 20. stoljeća

View the items in Javnobilježnički dokumenti