Browse Collections (12 total)

Javnobilježnički dokumenti

Sadrži kupoprodajne i druge ugovore koje su sklapali članovi obitelji tijekom 19. i 20. stoljeća

View the items in Javnobilježnički dokumenti

Historiografski radovi i izvori

ARH-H.7-converted.pdf

Sadrži izvorne tekstove o povijesti splitske židovske zajednice, prijepise dokumenata i dijelova publikacija koje govore o zajednici ili obrađuju…

View the items in Historiografski radovi i izvori

Književni radovi

Lirski i prozni književni sastavi

View the items in Književni radovi

Poslovna dokumentacija obiteljskih poduzeća

Dokumentacija poslovanja obiteljskih poduzeća Garma - društvo s o.j. za iskorišćivanje tupine u Omišu, Jadranskog anonimnog društva Cement Portland,…

View the items in Poslovna dokumentacija obiteljskih poduzeća

Službene isprave

Putne isprave i različite službene potvrde

View the items in Službene isprave

Osobna korespondencija

Privatna pisma upućena članovima obitelji, ljubavna pisma u rukopisu i u strojnom prijepisu

View the items in Osobna korespondencija