Historiografski radovi i izvori

Dublin Core

Title

Historiografski radovi i izvori

Subject

Povijest Splita i splitske židovske zajednice

Description

Sadrži izvorne tekstove o povijesti splitske židovske zajednice, prijepise dokumenata i dijelova publikacija koje govore o zajednici ili obrađuju blisku tematiku

Language

Talijanski, hrvatski

Type

Tekst

Identifier

ARH-H

Coverage

Split, Venecija, Mletačka Republika

Collection Items

Sudski spisi iz spora između kršćanskih i židovskih trgovaca u Splitu, pretisak

Proglasi Mletačke republike o pravima, obvezama i položaju židovskih trgovaca u Splitu, pretisak

Povijest židovske zajednice u Splitu, strojopis

Povijest židovske zajednice u Splitu

Un contributo alla storia dell'Adriatico e del Mediterraneo nel Cinquecento e nel Seicento, da numerosi documenti originali, quasi tutti inediti, in due volumi

Jedan doprinos povijesti Jadranskog i Sredozemnog mora u šesnaestom i sedamnaestom stoljeću na temelju neobjelodanjenih originalnih isprava, u dva sveska

Dio teksta izvornika na hrvatskom jeziku

Radne bilješke iz Državnog arhiva za tekst o Danielu Rodriguezu

Predavanje II. grupi Jevrejske omladine u ljetovalištu na dnu Marjana u Šumarskoj školi

Pregled društvenog položaja Židova u Splitu pod mletačkom vladavinom, osobito situaciju iz godine 1622
View all 25 items

Collection Tree