Parna tvornica opeka "Dujmovac" u Splitu = Fabbrica mattoni a vapore "Dujmovac" in Spalato

Dublin Core

Title

Parna tvornica opeka "Dujmovac" u Splitu = Fabbrica mattoni a vapore "Dujmovac" in Spalato

Subject

Poslovna dokumentacija

Description

Dokumentacija o osnivanju i radu parne tvornice opeka "Dujmovac"

Creator

Gaj Bulat; Vito Vid Morpurgo

Date

1875-1876

Language

Talijanski, hrvatski, njemački, francuski

Type

Tekst, fotografija

Identifier

ARH-OP.3

Collection Items

Povijesni opis osnivanja, djelovanja i prestanka rada Parne tvornice opeka "Dujmovac"

Telegrami o kupnji strojeva za tvornicu

Pismeni odgovor Alberta Pavlovića na ponudu članova osnivačkog odbora (Comitato promotore), adresat nije naveden

Pisma Gaje Bulata osnivačkom odboru (Comitato promotore) i inženjeru arhitektu Julesu Edouard d'Alfonce de Saint Omer

Pisma inženjera arhitekta Julesa Edouard d'Alfonce de Saint Omer Gaju Bulatu i Vitu Morpurgu

Pisma o preprekama u osnivanju i radu tvornice, jedan adresat Gajo Bulat, ostali označeni samo titulom
View all 6 items

Collection Tree