Browse Items (25 total)

  • Collection: Historiografski radovi i izvori

Prijepis iz knjige Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della Repubblica di Venezia, 2 volumi

Potvrde općine za dozvolu vjenčanja i vojnu obvezu; korespondencija općine u svezi pomoći emigrantima; popis oduzetih dokumenata od strane Fasci di combattimento i predanih Gradskoj biblioteci; kopije pisma iz Jasenovca; poslijeratna pisma o zaštiti…

Skice obiteljskih kuća; različiti crteži geometrijskih i ukrasnih oblika, potpisani "disegni geometrici lavorati nel 1830 da D. M."

Popis arhivskih dokumenata u vezi s članovima židovske zajednice, prijepis

Korespondencija s različitim organizacijama i ustanovama o povijesti dalmatinskih Židova

Korespondencija - odgovori na upite o podrijetlu obitelji, bilješke s genealogijom

Strojni prijepis teksta, rukom pisane ispravke i bilješke uz tekst, nepotpuno

Bilješke o povijesti zajednice, bibliografije, kronološki popisi važnijih događaja, strojni prijepisi dijelova tekstova

Strojni prijepis rukopisa knjige o svakodnevnici splitskih Židova, sadrži rukom pisane ispravke i napomene
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2