Browse Items (32 total)

  • Collection: Javnobilježnički dokumenti

Sudska odluka o nasljeđivanju po smrti Giuditte Morpurgo, rođene Penso

Oporuka Salomona Leona Morpurga

Novčana ostavština za Teresu, Moisèa i Enrichettu Morpurgo

Plan obnavljanja obiteljske kuće

Predbračni ugovor koji sklapaju roditelji mlade Terese Morpurgo, Moisè i Giuditta Penso Morpurgo, s roditeljima mladoženje Moisè Arrigo Jona, Prospero i Stella Mussaffia Jona

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Teško čitljiv dokument o kupoprodajnim odnosima
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2