Browse Items (11 total)

  • Collection: Službene isprave

Odluka o imenovanju članom uprave

Dozvola za sklapanje braka

Potvrda o prebivalištu

Potvrda o državljanstvu, biljeg

Potvrda o državljanstvu, biljeg

Putna dozvola za jedno putovanje, službeni pečati, taksena marka

Putna dozvola za jedno putovanje, fotografija, službeni pečati

Dozvola za putovanje iz mjesta prebivališta (residente) Atene u Italiju
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2