Browse Items (6 total)

  • Collection: Parna tvornica opeka "Dujmovac" u Splitu = Fabbrica mattoni a vapore "Dujmovac" in Spalato

Pisma o preprekama u osnivanju i radu tvornice, jedan adresat Gajo Bulat, ostali označeni samo titulom

Pisma inženjera arhitekta Julesa Edouard d'Alfonce de Saint Omer Gaju Bulatu i Vitu Morpurgu

Pisma Gaje Bulata osnivačkom odboru (Comitato promotore) i inženjeru arhitektu Julesu Edouard d'Alfonce de Saint Omer

Pismeni odgovor Alberta Pavlovića na ponudu članova osnivačkog odbora (Comitato promotore), adresat nije naveden

Telegrami o kupnji strojeva za tvornicu

Povijesni opis osnivanja, djelovanja i prestanka rada Parne tvornice opeka "Dujmovac"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2