Browse Items (140 total)

Plan obnavljanja obiteljske kuće

Predbračni ugovor koji sklapaju roditelji mlade Terese Morpurgo, Moisè i Giuditta Penso Morpurgo, s roditeljima mladoženje Moisè Arrigo Jona, Prospero i Stella Mussaffia Jona

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Teško čitljiv dokument o kupoprodajnim odnosima

Gentila Aroni Malpurgo cerca l'iscrizione a termine di legge per conservare l'ipoteca sopra tutti i beni … di ragione del debitore suo marito

Punomoć udovice Vita Morpurga Eliju Morpurgu u poslovima vođenja trgovine

Imovinska podjela između braće Morpurgo
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2