Browse Items (140 total)

Ugovor o preraspodjeli nasljedstva

Pismeni odgovor Alberta Pavlovića na ponudu članova osnivačkog odbora (Comitato promotore), adresat nije naveden

Ugovor o kupnji trgovine u ulici Benedetti br.137

Kupoprodajni ugovor za trgovine u ulici Svetog Ante br. 133 u Splitu

Javnobilježnički ugovor o kupoprodaji?

Ugovor o kupnji trgovine pod gradskim satom

Strojni prijepis ljubavnih pisama koja razmjenjuju Annetta Gentilli i Davide Morpurgo, nekoliko pisama rođacima

Strojni prijepis dokumenta na latinskom jeziku o položaju Židova u Zadru

Prijepis iz knjige Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della Repubblica di Venezia, 2 volumi

Priznanica na ime Ivan Petar Mladineo, koji je uplatio iznos za račun Luciana Morpurga
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2