Browse Items (140 total)

Školske svjedodžbe s pečatom, službenim potpisom, neke s taksenom markom

Tags:

Svjedodžba o položenoj maturi

Prijevod sa srpsko-hrvatskog na njemački, ovjeren od sudskog tumača potvrdom na talijanskom jeziku

Fakultetske svjedodžbe, s vodenim žigom, službenim potpisima, taksenim markama

Fakultetske svjedodžbe, s pečatom, službenim potpisom, taksenim markama

Fakultetski indeks s fotografijom

Potvrda o položenom državnom ispitu

Potvrda o položenom državnom ispitu

Potvrda o položenom državnom ispitu
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2