Browse Items (140 total)

Kupoprodajni ugovor za trgovine u ulici Svetog Ante br. 133 u Splitu

Radne bilješke iz Državnog arhiva za tekst o Danielu Rodriguezu

Lirska pjesma, talijanski izvornik i hrvatski prijevod usporedno napisani

Strojni prijepis dokumenta na latinskom jeziku o položaju Židova u Zadru

Ugovor o kupnji trgovine u ulici Benedetti br.137

Različite skice, bilješke, fragmenti

Korespondencija - odgovori na upite o podrijetlu obitelji, bilješke s genealogijom

Bilješke o povijesti zajednice, bibliografije, kronološki popisi važnijih događaja, strojni prijepisi dijelova tekstova

Popis arhivskih dokumenata u vezi s članovima židovske zajednice, prijepis

Imovinska podjela između braće Morpurgo, sinova Moisèa
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2